Törvények

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet: A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet: A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet: A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet: A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet: A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet: A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet: A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet: A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet: A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet: Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet: A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet: A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet: A kézifegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet: Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet: A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet: A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet: A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet: Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók        védelméről

2000. évi XXV. törvény: A kémiai biztonságról

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet: A munkahelyek kémiai biztonságáról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet: A keszonmunkákról

Kapcsolat
Nyíregyháza - Sóstóhegy Fácán u. 2.
+36 42 784 271
+36 30 278 6479