Szolgáltatások

 • Közreműködök a kockázatbecslésben, segítséget nyújtok a munkavállalók foglalkozás-egészségügyi (A,B,C,D kategória)  osztályba sorolásához.
 • A munkaköri alkalmassági (előzetes, időszakos, soronkívüli, záró) vizsgálatokat elvégzem előre egyeztetett időpontban.
 • A Megbízóval együtt meghatározom a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, hogy a munkavállalóknak milyen gyakran kell jelentkezni üzemorvosi vizsgálatra.
 • A munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásait vizsgálom meghatározott gyakorisággal az üzemi szemlék során.
 • Biztosítom a  védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségek lebonyolítását, továbbá vezetem a védőoltásban részesülők nyilvántartását, térítésmentesen beadom a kötelező védőoltásokat.
 • Részt veszek A fokozott expozíciós esetek, foglalkozási megbetegedések, munkabalesetek kivizsgálásában,  az OMMF-nek a  bejelentéseket megteszem.
 • Közreműködök a rehabilitációs eljárásban, a megváltozott munkaképességű dolgozók  üzemorvosi vizsgálatában.
 • Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást tartok, részt veszek az egyéni védőeszköz kiválasztásában, az egyéni védőeszközök szabályszerű használatának ellenőrzésében.
 • Külön jogszabályban előírtak szerint végzem a kémiai biztonságot érintő feladatokat.
 • Részt veszek az üzemi és irodai szemléken.
 • Eleget teszek jelentési kötelezettségemnek a felügyeleti hatóságok felé, a jogszabályban meghatározottak szerint.
 • Állandó kapcsolatot tartok a felügyeleti szervekkel (ÁNTSZ, OMMF).
 • Naprakészen vezetem a munkavállalók nyilvántartását, egészségügyi dokumentációját.

 Telefonon keresztül munkanapokon 9.00-17.00-ig egészségügyi és munkaköri problémákról tájékoztatást adok.

A munkakörhöz kötött gépjárművezetői, könnyű-és nehézgépkezelői alkalmassági vizsgálatokat térítésmentesen biztosítom.


Többletszolgáltatások, amelyek az alapszolgáltatáson kívül esnek, de Önnek nem jelentenek extra költséget!!

 1. Vércukorszint mérése
 2. Koleszterinszint mérése
 3. Testtömegindex meghatározása
 4. Védőoltások beadása
 5. Könnyű- és nehézgépkezelői engedélyek érvényesítése
 6. Helyszíni kiszállás évente egyszer ingyenes
 7. Előjegyzés alapján, várakozás nélküli vizsgálat
 8. Nem szakorvosi javaslathoz kötött gyógyszerek felírása
 9. Segítségnyújtás statisztika-, jelentéskészítésben, kockázatbecslésben

Opcionális szolgáltatások:

 1. I. és II. csoportú gépjárművezetői engedélyek érvényesítése
 2. Lőfegyvertartási engedélyek érvényesítése
 3. Laboratóriumi vizsgálatok
 4. Szakorvosi konzultáció
 5. Szakorvosi szűrővizsgálatok elvégeztetése (melanomaszűrés, allergia stb.)
 6. Menedzserszűrés

 

 

 

 

 

 

 


Kapcsolat
Nyíregyháza - Sóstóhegy Fácán u. 2.
+36 42 784 271
+36 30 278 6479