Foglalkozás-egészségügy

A 89/1995 (VII.14.) Korm. Rendelet és az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény szerint a munkáltatók kötelesek munkavállalóik számára foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) szolgáltatást biztosítani.

 A törvény betartását az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) ellenőrzi, amely mulasztás esetén 50-500.000 forint büntetést szabhat ki.

Az alkalmassági vizsgálatokat a 33/1998 (VI.24.) NM rendeletben foglaltak alapján végezzük.

A munkaköri alkalmassági vizsgálat célja annak elbírálása, hogy a munkavállaló

 • a  munkakörnyezetből és a munkavégzésből eredő igénybevétel egészségét nem veszélyezteti-e
 •  idült betegsége vagy fogyatékossága munkája során nem idéz-e elő baleseti veszélyt
 • a járványügyi szempontból kiemelt  munkakörökben történő munkavégzés esetén személyi higiénés és egészségi állapota nem veszélyezteti-e mások egészségét, foglalkoztatható-e az adott munkakörben
 • milyen munkakörben és milyen feltételek mellett foglalkoztatható állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben  megváltozott munkaképességű
 • foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében
 • tudja-e teljesíteni munkakörét önmaga és mások veszélyeztetése nélkül
 • szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres  ellenőrzést igényel

 

ELŐZETES munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

 • a munkavégzés megkezdése előtt
 • a munkakör megváltoztatása, új munkakör betöltése, áthelyezés előtt
 •  2  hetet meghaladó külföldi munkavégzés előtt, ha közepesen nehéz vagy nehéz fizikai     munkát végez

 IDŐSZAKOS munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

 • a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál  évente
 • 50 év feletti munkaállaló esetén  évente
 • fizikai, kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállaló esetében, a fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörben foglalkozatott munkavállalónál …a rendelet mellékletében szereplő gyakorisággal
 • Fokozott pszichés megterhelésnek kitett munkavállalónál 2 évente
 • Pszichoszociális kóroki tényezőnek évente
 • Korkedvezményre jogosító munkakörben évente
 • Külföldi munkavégzés esetén legfeljebb évente
 • A biológiai tényezők hatásának [61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet szerint  kitett munkavállalónál  évente.

SORONKÍVÜLI munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

 • ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely  alkalmatlanná teszi az a egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre
 • ha a  munkavállaló az Egészségügyi nyilatkozatban felsorolt tüneteket észleli magán vagy a vele közös háztartásban élőkön
 • a heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően
 • a munkavállaló munkahelyi okokra visszavezethető rosszulléte, betegsége esetén
 •  30 napos keresőképtelenséget követően
 • ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved
 • ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi ok miatt - 6 hónapig szünetel.

 ZÁRÓ vizsgálatot kell végezni:

 •  rákkeltő hatású anyagok 10 éves,
 • benzol,  ionizáló sugárzás 4 éves expozícióját követően a tevékenység megszűnésekor
 • idült foglalkozási betegség veszélyével ( zaj, vibráció, stb.) járó munkavégzés esetén
 • ha a foglalkoztatott a korkedvezményre jogosító munkakörben legalább 4 évet dolgozott, a foglalkoztatás megszűnésekor
 • külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően.

 

 

Kapcsolat
Nyíregyháza - Sóstóhegy Fácán u. 2.
+36 42 784 271
+36 30 278 6479